Vanliga frågor

Tomt

Var kan jag köpa en tomt?

Du kan antingen köpa en tomt som utannonseras i pressen eller hos mäklare eller så kan du vända dig till stadsbyggnadskontoret i din kommun för att ställa dig i kö för en tomt. Det kostar oftast ingenting att stå i kö och man brukar ha rätt att tacka nej utan att hamna sist i kön. Köper du en obebyggd tomt är det viktigt att innan köpet kontrollera hos stadsbyggnadskontoret i kommunen att den får bebyggas.

Ekonomi

Är priserna indexreglerade?

Nej, fast pris gäller.

Vad ingår i offerten/kostnadskalkylen?

I kostnadskalkylen ingår färdigt hus ovan grund. Kostnaden för grunden är beroende på markens förutsättningar.

Försäkringar

Vilka försäkringar behöver jag?

Du behöver följande försäkringar:
Färdigställandeskyddet träder in om ett byggföretag eller en entreprenör går i konkurs eller av något annat skäl inte klarar av att bygga klart huset. Skyddet täcker även kostnader för att avhjälpa fel som upptäcks i slutbesiktningen. Ett färdigställandeskydd kan bestå av en försäkring eller en bankgaranti. Denna försäkring tecknar du som byggherre.

Byggfelsförsäkringen är till för att täcka kostnader som kan uppstå för att avhjälpa eventuella fel i husets konstruktion, material och utförande. Försäkringen gäller i tio år efter godkänd slutbesiktning. Den är knuten till huset, vilket gör att även senare ägare har nytta av den. Denna försäkring tecknar vi och överlämnar till dig innan bygget påbörjas.Färdigställande- och byggfelsförsäkringar erbjuds för närvarande av två specialinriktade bolag: Garbo och Försäkrings AB Bostadsgaranti.

Bygglov

Hur ansöker man om bygglov? Vilka handlingar behövs?

Innan du får börja bygga måste du ha bygglov. Detta ansöker du om på kommunens stadsbyggnadskontor. Vi ombesörjer att ni får alla handlingar som behövs från oss. Efter detta ansöker ni om bygglov på kommunens stadsbyggnadskontor.
Handlingar som ska lämnas in vid ansökan är huvudritningar med plan och fasader, sektionsritning, situationsplan, tekniska beskrivningar och anmälan av ansvarig byggledare. Ibland behövs också tekniska beskrivningar, konstruktionsritningar och ritning över vatten- och avloppsinstallationer.

Hur lång tid tar det att få bygglov?

Beviljande av bygglov tar oftast mellan en till tre månader.

Hur mycket kostar ett bygglov

Priset varierar bland annat beroende på hur stort hus du ska bygga och om det finns detaljplaner framtagna för tomten. Om du ska bygga mindre än 4,5 meter från grannens tomt, måste stadsbyggnadskontoret också begära in grannarnas godkännande, vilket också tar tid. Priset på ett bygglov varierar således, men oftast hamnar man mellan 30 000 och 50 000 kr.

Vem är ansvarig för byggnationen?

Byggherren (ni).

Utsättning och markarbete

Vad innebär utsättning och markarbete?

Det första som görs när man beviljats bygglov och alla kontrakt är klara, är en utsättning av huset. En utsättning innebär att husets exakta läge på tomten markeras av kommunens tjänstemän.

Därefter tar markarbetena vid. Tiden för markarbeten varierar beroende på tomtens beskaffenhet, men brukar ta ett par veckor.

Villa

Hur lång tid tar det att bygga ett hus?

Tiden för att bygga huset varierar beroende på vilket hus du väljer och på vilken grund det ska byggas. Kommer sprängningar i fråga tar det naturligtvis längre tid än om man har en helt plan tomt.

Grundläggningen och resning av stommen brukar ta relativt kort tid. En enkel platta till grund kan ta någon vecka att lägga och resning av stommen ca 4 veckor.

Att inreda huset, det vill säga resa innerväggar, tapetsera, sätta upp kök och lägga golv tar omkring en till tre månader.